یکشنبه, 26 ارديبهشت 1395 ساعت 13:13

جدیدترین نرخ محصولات پتروشیمی 1395/02/26

نوشته شده توسط

جدیدترین نرخ محصولات پتروشیمی 1395/02/26

یکشنبه, 19 ارديبهشت 1395 ساعت 15:15

جدیدترین نرخ محصولات پتروشیمی 1395/02/17

نوشته شده توسط

جدیدترین نرخ محصولات پتروشیمی 1395/02/17

دوشنبه, 06 ارديبهشت 1395 ساعت 17:58

جدیدترین نرخ محصولات پتروشیمی 1396/02/06

نوشته شده توسط

جدیدترین نرخ محصولات پتروشیمی 1396/02/06

دوشنبه, 23 فروردين 1395 ساعت 17:01

جدیدترین نرخ محصولات پتروشیمی1395/01/23

نوشته شده توسط

جدیدترین نرخ محصولات پتروشیمی1395/01/23

یکشنبه, 15 فروردين 1395 ساعت 14:07

جدیدترین نرخ محصولات پتروشیمی 1395/01/15

نوشته شده توسط

 

نرخ محصولات پتروشیمی 1395/01/15

چهارشنبه, 11 فروردين 1395 ساعت 14:02

جدیدترین نرخ محصولات پتروشیمی در سال 1395

نوشته شده توسط

نرخ محصولات پتروشیمی و کشاورزی 1395/01/11

نرخ جهانی محصولات ذیل، برای یک ماه اخیر به صورت هفتگی، در جداول این بخش به تصویر کشیده شده اند:

نرخ جهانی محصولات ذیل، برای یک ماه اخیر به صورت هفتگی، در جداول این بخش به تصویر کشیده شده اند: