تحلیل بنیادی ویژه

تحلیل بنیادی ویژه (158)

سه شنبه, 15 تیر 1395 ساعت 15:21

تحول سودآوری در کبافق در صورت تثبیت قیمت جهانی روی مطلب ویژه

نوشته شده توسط

steel-pedia-mine-exploration-1447142652

برآورد سود سال جاری

   در این تحلیل به محاسبه سود شرکت معادن بافق در سال جاری و ارائه ریز محاسبات برای برآورد سود پرداخته شده است.

دوشنبه, 14 تیر 1395 ساعت 16:33

برآورد سود غمارگ در سال 95 مطلب ویژه

نوشته شده توسط

برآورد سود سال جاری

   در این تحلیل به محاسبه سود شرکت مارگارین در سال جاری و ارائه ریز محاسبات برای برآورد سود پرداخته شده است.

شنبه, 12 تیر 1395 ساعت 15:14

تحلیل بنیادی رتاپ در سال 95 مطلب ویژه

نوشته شده توسط

معرفی شرکت

·   تجارت الكترونيك پارسيان در یک نگاه

image

 

 

·   ترکیب سهامداران

image

 

·   تاریخچه و موضوع فعالیت اصلی

شرکت تجارت الکترونیک پارسیان(پککو) به عنوان یکی از شرکت های تابعه بانک پارسیان در سال 79 تاسیس و فعالیت خود را در زمینه ایجاد و توسعه شبکه های پرداخت الکترونیکی در کشور آغاز نمود. در حال حاضر رتاپ جزء واحدهای تجاری فرعی ا داده پردازی بانک پارسیان( از شرکت های فرعی بانک پارسیان) میباشد.

موضوع فعالیت اصلی رتاپ،  ارائه خدمات رایانه ای غیر رسانه ای و الکترونیکی کارت اعتباری و تجارت الکترونیک به منظور ایجاد و توسعه پرداخت های الکترونیکی و مبادلات تجاری در بازار میباشد.

صورت سود و زیان تاریخی

   سود شرکت تجارت الکترونیک پارسیان با سرمایه 182 میلیارد تومان برای سال 95 معادل 82 تومان به ازای هر سهم برآورد شده است. ریز محاسبات در جدول زیر آمده است:

image

 

 

image

برآورد درآمد فروش و ارائه خدمات

   درآمد حاصل از فروش و ارائه خدمات به شرح جداول زیر و با مفروضات زیر برآورد شده است(مبالغ به میلیون ریال است)

image

 

*در رابطه با فروش شارژ تلفن همراه شایان ذکر است که علی رغم ظاهر با اهمیت این درآمد در رتاپ، این سرفصل با حاشیه سود 3 درصدی سهم اندکی در سود سازی شرکت دارد.

 

·         درآمد شاپرک و پذیرندگی

برآورد تعداد تراکنش ها به شرح مفروضات ذیل می باشد:

image

تعداد تراکنش های خرید در 2 ماه نخست سال 95 نسبت به دوره مشابه با 47 درصد افزایش همراه بوده و تراکنش های مانده گیری و پرداخت قبض/خرید شارژ  به ترتیب با 30 و 7 درصد کاهش مواجه شده است.

دربرآورد کارشناسی تعداد تراکنش های خرید با 35 درصد افزایش نسبت به سال 94 به تفکیک جدول زیر برآورد شده است:

image

 

"براساس بخشنامه بانک مرکزی در خصوص نحوه تامین کارمزد یک درصدی تراکنش های خرید و تخصیص به شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت، از دی ماه 94 مبلغ کارمزد مزبور حداقل 50 و حداکثر 250 تومان از بانک های پذیرنده دریافت میگردد که از این مبلغ سهم عوامل اجرایی تسویه با پذیرندگان نیز، مطابق بخشنامه مبلغ 25 تومان از کارمزد تراکنش خرید تعیین شده است و کارمزد ابلاغی با احتساب مالیات بر ارزش افزوده میباشد."

با توجه به مصوبه مذکور و برآورد تعداد تراکنشات، درآمد رتاپ از محل شاپرک به شرح جدول زیر میباشد:

image

 

از مبلغ 88 میلیارد تومان درآمد شاپرک و پذیرندگی در سال 94، نزدیک به 25 میلیارد تومان یارانه دریافتی از شاپرک بوده و در حدود 30 میلیارد تومان جهت سه ماهه چهارم به عنوان کارمزد پذیرندگی(پس از ابلاغ و اعمال قانون جدید) دریافت شده است، به عبارتی میانگین کارمزد پذیرندگی در 3 ماهه پایانی سال گذشته به ازای هر تراکنش خرید در حدود 148 تومان بوده است.

با توجه به میانگین مبلغ تراکنش در2 ماهه  ابتدایی سال 95 و سهم رتاپ از این محل، میانگین کارمزد پذیرندگی طی فرضی محتاطانه معادل 131 تومان برآورد شده است.

 

·         درآمد کارتخوان

image

 

سیاست رتاپ در سال جاری فسخ و جابجایی دستگاه های کارتخوان کم تراکنش به منظور افزایش کیفیت عملکرد دستگاه ها میباشد.

 

برآورد بهای تمام شده

  مفروضات برآورد بهای تمام شده فروش و ارایه خدمات برای سال مالی 95  به شرح ذیل پیش بینی شده است:

image

 

1-     97 درصد از مبلغ فروش شارژ تلفن همراه به حساب بهای تمام شده منظور می شود.

2-     هزینه نمایندگی به شرح جدول زیر میباشد:

image

 

برآورد هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی

image

 

برآورد خالص سایر درآمدها( هزینه های ) عملیاتی

image

 

مانده سپرده مدت دار شرکت در پایان سال 94 در حدود 46 میلیارد تومان بوده است.

 

برآورد هزینه مالی

مانده تسهیلات شرکت طی سال مالی 94 تماما تسویه شده و دریافت تسهیلات جدیدی برای سال جاری پیش بینی نشده است. توجه به موجودی نقد شرکت نیز خالی از لطف نیست، چرا که وجه نقد شرکت با افزایش چشمگیر 114درصدی نسبت به ابتدای سال مالی 94 به 75 میلیارد تومان در پایان سال مذکور تغییر یافته است.

 

برآورد سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

image

 

 

image

 

چهارشنبه, 09 تیر 1395 ساعت 15:13

بنیادی ذوب آهن اصفهان مطلب ویژه

نوشته شده توسط

نگاه کلی به شرکت ذوب آهن اصفهان

image

وضعیت کلی صنعت فولاد

ﺗﺎ ﻧﯿﻢﻗﺮنﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﻮﻻد در ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺷﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ 413ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻓﻮﻻد دﻧﯿﺎ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ (ﺣﺪود 27 درﺻﺪ ﮐﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ) ﺟﺎ ﺑﻪﺟﺎ ﻣﯽﺷﻮد. ﻟﺬا ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﻮﻻد ﺑﻌﺪ از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻔﺖ وﮔﺎز دوﻣﯿﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮ ﺣﺠﻢ ﺗﺠﺎرت دﻧﯿﺎ اﺳﺖ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﺳﺎزد در ﺳﺎلﻫﺎي 2012 و 2013 ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻮﻻد ﺧﺎم ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 1545و 1583ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ.

اولین گام اساسی در جهت دستیابی به صنعت فولاد در سال 1338 برداشته شد و شرکت ملی ذوب آهن ایران شکل گرفت. در سال 1351 شرکت ملی صنایع فولاد ایران تاسیس شد. و بالاخره در سال 1383 که طرح جامع فولاد تدوین و ابلاغ گردید شرایط خوبی را برای توسعه این صنعت فراهم نمود. گفتنی است که بر اساس طرح جامع فولاد، تولید فولاد خام کشور باید به 55 میلیون تن در سال 1404 برسد.

در 60 سال گذشته روند تولید فولاد جهان همواره سیر صعودی داشته است اما از سال 2000 به بعد و با ظهور کشور چین در عرصه تولید فولاد، این افزایش با شیب تندتری اتفاق افتاده است. بر این اساس از سال 1970 تا سال 2000 میلادی تولید فولاد جهان به‌طور متوسط حدود 2/1درصد رشد داشته است اما از سال 2000 تا 2014 رشد صنعت فولاد به سالانه 5 درصد رسید که عمدتا به خاطر افزایش تصاعدی تولید فولاد کشور چین بوده است به‌طوری‌که در برخی از سال‌ها نرخ رشد تولید فولاد این کشور به بیش از 25 درصد می‌رسید. تولید فولاد کشور چین از 128 میلیون تن در سال 2000 به بیش از 815 میلیون تن در سال 2014 یعنی بیش از 6 برابر رسید.

تاریخچه شرکت

چارچوب پروتکل همکاری فنی و اقتصادی بین دولت های ایران و شوروی سابق موجب احداث کارخانه ذوب آهن گشت و موافقت نامه آن در 23 دی ماه 1344 به امضا رسید. ظرفیت کارخانه در فاز اول به علت محدودیت مالی و مواد اولیه خصوصا ذخایر شناخته شده زغال سنگ، 550 هزار تن فولاد در سال تعیین شد.در سال 1351 کارهای ساختمانی و اجرایی طرح توسعه برای رسیدن به ظرفیت 1،900 هزار تن فولاد در سال با احداث کوره بلند شماره دو و توسعه بخش های مختلف آگلومراسیون، کک سازی، فولاد سازی ،نورد...شروع گردید و در سال 1357 عملیات ساختمانی کمپلکس چدن در سال 1357 به اتمام رسید.

موضوع فعالیت شرکت

انجام عملیات ذوب و ریخته گری و نورد فلزات آهنی و فولاد آلیاژی جهت تولید انواع مقاطع هندسی استاندارد و بازاریابی برای محصولات تولیدی، انجام عملیات بازرگانی، سرمایه گذاری در شرکتهای دولتی و خصوصی.

سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ یک میلیون ریال (شامل تعداد 1000 سهم، به ارزش اسمی هر سهم 1000 ریال) بوده که طی چند مرحله به مبلغ 7،868،405 میلیون ریال (شامل تعداد 7،868،405،600سهم، به ارزش اسمی هر سهم 10،000رریال) در پایان سال مالی 29/12/1393 افزایش یافته است.

یکشنبه, 06 تیر 1395 ساعت 16:16

بررسی صنعت فولاد در ایران و جهان مطلب ویژه

نوشته شده توسط

 

یکی از معیارهای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ رﺷﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻫﺮ ﮐﺸﻮر دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژيﻫﺎي ﺑﻪ روز ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪﻓﻮﻻد و رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺎﯾﻪ از ﻗﺒﯿﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﺳﺎﺧﺖﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت، ﻣﻌﺪن و دﯾﮕﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺮژي ﺑﻪ ﻓﻮﻻد واﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس علیرﻏﻢ رﮐﻮد در اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﻤﻮاره ﻃﯽ ﺳﻨﻮات ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻓﻮﻻد ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﺳﺎﻟﻬﺎي 2008 و 2009  ﺑﻮده‌اﯾﻢ.

ﺗﺎ ﻧﯿﻢﻗﺮنﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﻮﻻد در ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺷﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ 413ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻓﻮﻻد دﻧﯿﺎ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ (ﺣﺪود 27 درﺻﺪ ﮐﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ) ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﯽﺷﻮد. ﻟﺬا ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﻮﻻد ﺑﻌﺪ از ﺻﻨﺎﯾﻊ  ﻧﻔﺖ وﮔﺎز دوﻣﯿﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮ ﺣﺠﻢ ﺗﺠﺎرت دﻧﯿﺎ اﺳﺖ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﺳﺎزد در ﺳﺎلﻫﺎي 2012 و 2013 ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻮﻻد ﺧﺎم ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 1545و 1583ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ.

با آغاز مرحله صنعتی شدن در ایران، اولین گام اساسی در جهت دستیابی به صنعت فولاد در سال 1338 برداشته شد و شرکت ملی ذوب آهن ایران شکل گرفت. در سال 1351 شرکت ملی صنایع فولاد ایران تاسیس شد. و بالاخره در سال 1383 که طرح جامع فولاد تدوین و ابلاغ گردید شرایط خوبی را برای توسعه این صنعت فراهم نمود. گفتنی است که بر اساس طرح جامع فولاد، تولید فولاد خام کشور باید به 55 میلیون تن در سال 1404 برسد. در ادامه گزارش نگاهی اجمالی به این طرح و نتایج آن در سال 1393 و 1394 انداخته شده است.

فولاد در جهان

شنبه, 05 تیر 1395 ساعت 15:28

تحلیل بنیادی و پیش بینی سود شاراک در سال 95 مطلب ویژه

نوشته شده توسط

برآورد سود

   در این تحلیل به محاسبه سود شرکت پتروشیمی شازند در سال جاری و ارائه ریز محاسبات برای برآورد سود پرداخته شده است.

چهارشنبه, 02 تیر 1395 ساعت 12:06

داروسازی اسوه در سال 95 مطلب ویژه

نوشته شده توسط

معرفی شرکت

·   شرکت دارویی اسوه در یک نگاه

یکشنبه, 30 خرداد 1395 ساعت 10:27

بررسی فولاژ در سال 1395 مطلب ویژه

نوشته شده توسط
  • خلاصه مدیریتی

 

شرکت در یک نگاه:

 

image

معرفی شرکت

 

کلیات:

فولاد آلیاژی یزد در سال 1370 تاسیس شد و در یزد به ثبت رسید. بهره برداری شرکت از سال 1379 آغاز شد. بهره برداری از واحدهای نورد و فولادسازی شرکت در فاز اول با ظرفیت 140هزار تن آغاز و در فاز دوم به 550 هزار تن افزایش یافت. شرکت فولاد آلیاژی ایران محصولات خود را در سه واخد فولاد سازی با ظرفیت 550 هزار تن و نورد با ظرفیت 260 هزار تن تولید می کند. تولیدات شرکت در گروههای فولادی میکرو آلیاژ، بلبرینگ، ابزار گرم کار، فولاد کربنی، فولاد سخت شونده سطحی، فنر، فولادهای خوش تراش، فولادهای با دمای بالا، فولادهای عملیات حرارت پذیر می باشد.

شرکت فولاد آلیاژی ایران یکی از مدرنترن کاخانجات فولادی دنیا و بزرگترین تولید کننده انواع فولاد آلیاژی در ایران و خاور میانه است.

یکشنبه, 30 خرداد 1395 ساعت 10:15

مجمع تایرا چه خبر؟ مطلب ویژه

نوشته شده توسط

مجمع شرکت تراکتورسازی ایران در 29 خرداده ماه سال جاری برگزار شدکه خلاصه ای از اهم نکات مطرح شده در جلسه به شرح ذیل ارائه گردیده است:

·        در زمینه همکاریهای جدید، مشارکت تایرا با شرکت کره ای TYM در دست بررسی و اجرا میباشد که این همکاری صرفا در قالب انتقال تکنولوژی و ارتقا کیفیت محصولات جهت صادرات میباشد. همچنین در کنیا نیز از تایرا جهت ورود به این بازار دعوت به عمل آمده است. حضور شرکت کره ای LG جهت تولید 000ر15 دستگاه تراکتور در استان مرکزی دیگر خبری بود که در مجمع عنوان شد که نیاز شرکت به ارتقا کیفیت محصولات جهت ایجاد مزیت رقابتی را بیش از پیش آشکار میکند.

·        شرکت اصلی در سال جاری 627ر1 دستگاه معادل 60 میلیارد تومان صادرات داشته که عمدتا به بازارهای عراق، سودان و افغانستان بوده است. گفتنی است از نظر مقداری 7 درصد نسبت به سال گذشته کاهش و از لحاظ مبلغی 5 درصد افزایش داشته است. 

·        در جهت صادرات نا منی بازارهای عراق و افغانستان، مشکلات سیاسی و اقتصادی کشوری چون ونزوئلا که در سالهای پیشین مهمترین بازار هدف شرکت بوده( در صورتی که در شرایط فعلی مطالبات باقیمانده هم به نوعی سوخت شده تلقی میشود)، بروز برخی مشکلات بروکراتیک و قوانین مالیاتی در کشور تاجیکستان و عدم توجیه اقتصادی، گسترش ناامنی در لیبی و تونس که همکاری احتمالی تایرا با کشاورهای مذکور را با ریسک بالا همراه میسازد و ... چالشهایی است که صادرات شرکت را با محدودیت مواجه میکند.

·        شرکت در سال 94 همانند سال های گذشته، با مصائب و مشکلاتی اعم از تاخیر وزارت جهاد و کشاورزی در عقد قرارداد و تفاهم نامه همکاری، تاخیر بانک عامل(بانک کشاورزی) در اعطای تسهیلات از محل تفاهم نامه، عدم ارائه تضامین و وثائق بانکی جهت دریافت تسهیلات، نرخ بالای تسهیلات در برابر قدرت خرید پایین کشاورزان مواجه بوده که نخستین گام اجرایی در جهت بهبود شرایط، کاهش نرخ تسهیلات خط اعتباری از 21  درصد در آغاز سال به 18 درصد در ماه های پایانی بوده است که منجر به افزایش فروش شرکت در 3 ماهه پایانی سال شد. این در حالیست که نرخ 21 درصد در آغاز سال فروش شرکت را با کاهش مواجه نموده بود.

·        تایرا درصدد است که با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، برخلاف سال گذشته که تمامی دستورالعمل ها در پایان سال محقق شد در سال جاری تمامی فعالیت های خود را در نیمه نخست سال آغاز کند و بتواند نرخ بهره وام را روی 18 درصد تثبیت نماید.

·        تراکتورسازی ایران درخواست افزایش نرخ 20 درصدی جهت فروش داخلی را ارائه نموده است، این در حالیست که مدیران شرکت در بهترین حالت سقف افزایش 10 درصدی نرخ محصولات را محتمل میدانند. شایان ذکر است که عملکرد سه ماهه نخست سال 95 مشابه سال 94 بوده است.

·        در زمینه فروش اموال و دارایی ها، احتمال واگذاری باشگاه تراکتور سازی بر اساس صرفه و صلاح شرکت در سال 95 مطرح شد که میتواند درآمد غیرعملیاتی ای را برای شرکت به همراه داشته باشد.

·        در نهایت با تصویب تقسیم سود 94 درصدی معادل 35 تومان به ازای هر سهم، مجمع عمومی عادی سال مالی 94 تایرا خاتمه یافت.

 

بررسی اجمالی شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید

image

کلیات شرکت:

گروه شامل شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید و شرکت سرمایه گذاری گوهران امید قشم می باشد. شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید در سال 1383 تاسیس و در تهران به ثبت رسید.

موضوع فعالیت اصلی شرکت عبارتست از: سرمایه گذاری مشارکت و خرید سهام از هر نوع از کلیه شرکتهای و موسسات داخلی و خارجی و تجاری و تولیدی و ....

سرمایه و ترکیب سهامداران:

سرمایه شرکت مبلغ 500 میلیون ریال بوده که تماما پرداخت شده است. و  طی چند مرحله افزیش سرمایه به شرح زیر به مبلغ 2000 میلیارد ریال در سال 1393 افزایش یافته است.

image

ترکیب سهامداران:

image

سرمایه گذاریهای شرکت :

سرمایه گذاریهای شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید به دو بخش بورسی و غیر بورسی تقسیم میگردد که بخش غیر بورسی این شرکت در مقابل سرمایه گذاریهای بورسی وزن بسیار کمی دارد. در ذیل به بررسی پرتفوی بورسی این شرکت و محاسبه NAV با توجه به قیمتهای روز شنبه (29/03/1395) پرداخته شده است:

در جدول ذیل مهم ترین سهام پرتفوی بورسی شرکت به تصویر کشیده شده است.

image

همانطور که در جدول فوق نیز پیداست شرکت کارت اعتباری کیش و هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس بیشترین سهم را در پرتفوی بورسی شرکت به خود اختصاص داده اند. کل بهای تمام شده پرتفوی بورسی شرکت معادل 284 میلیون ریال می باشد.

نکته : پرتفوی شرکت در ابتدای امسال شامل سهام فولاد مبارکه اصفهان نیز بوده است. شرکت در طی هفته گذشته بلوک فولاد مبارکه اصفهان خود را طی معامله ای به شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به قیمت هر سهم 1560 ریال منتقل نمود. فروش این سهم بر روی شرکت توسعه گوهران امید هیچ اثر سود و زیانی نداشته است و به همین علت سهام این شرکت از جدول فوق خارج شده است.

در ذیل با به روز کردن ارزش روز سهام های پرتفوی بورسی شرکت به برآورد NAV و محاسبه قیمت منصافانه پرداخته شده است.

image

با به روزرسانی ارزش پرتفوی بورسی شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید مشاهده می شود که پرتفوی بورسی این شرکت با 317 میلیارد ریال کاهش ارزش سرمایه گذاری همراه می باشد.

با توجه به بی اهمیت بودن ارزش سرمایه گذاریهای غیر بورسی ارزش روز آنها معادل بهای تمام شده آنها در نظر گرفته شده است.

با توجه به اطلاعات موجود و در صورت معامله هر سهم این شرکت سرمایه گذاری، به نسبت 70 درصد NAV محاسبه شده، ارزش ذاتی هر سهم به طور تقریبی 91 تومان برآورد می شود.


Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hadafhaf/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 42

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hadafhaf/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 48

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hadafhaf/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 42

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hadafhaf/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 48

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hadafhaf/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 42

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hadafhaf/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 48

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hadafhaf/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 42

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hadafhaf/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 48

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hadafhaf/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 42

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hadafhaf/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 48

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hadafhaf/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 42

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hadafhaf/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 48

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hadafhaf/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 42

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hadafhaf/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 48

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hadafhaf/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 42

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hadafhaf/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 48

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hadafhaf/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 42

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hadafhaf/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 48

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hadafhaf/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 42

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hadafhaf/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 48

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hadafhaf/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 42

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hadafhaf/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 48

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hadafhaf/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 42

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hadafhaf/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 48

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hadafhaf/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 42

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hadafhaf/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 48

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hadafhaf/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 42

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hadafhaf/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 48

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hadafhaf/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 42

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hadafhaf/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 48

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hadafhaf/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 42

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hadafhaf/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 48

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hadafhaf/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 42

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hadafhaf/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 48

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hadafhaf/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 42

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hadafhaf/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 48

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hadafhaf/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 42

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hadafhaf/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 48

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hadafhaf/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 42

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/hadafhaf/public_html/old/templates/sj_worldnews/html/pagination.php on line 48
صفحه1 از12

اخبار اقتصادی

60391