چهارشنبه, 09 تیر 1395 ساعت 15:13

بنیادی ذوب آهن اصفهان مطلب ویژه

نوشته شده توسط 
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نگاه کلی به شرکت ذوب آهن اصفهان

image

وضعیت کلی صنعت فولاد

ﺗﺎ ﻧﯿﻢﻗﺮنﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﻮﻻد در ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺷﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ 413ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻓﻮﻻد دﻧﯿﺎ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ (ﺣﺪود 27 درﺻﺪ ﮐﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ) ﺟﺎ ﺑﻪﺟﺎ ﻣﯽﺷﻮد. ﻟﺬا ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﻮﻻد ﺑﻌﺪ از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻔﺖ وﮔﺎز دوﻣﯿﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮ ﺣﺠﻢ ﺗﺠﺎرت دﻧﯿﺎ اﺳﺖ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﺳﺎزد در ﺳﺎلﻫﺎي 2012 و 2013 ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻮﻻد ﺧﺎم ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 1545و 1583ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ.

اولین گام اساسی در جهت دستیابی به صنعت فولاد در سال 1338 برداشته شد و شرکت ملی ذوب آهن ایران شکل گرفت. در سال 1351 شرکت ملی صنایع فولاد ایران تاسیس شد. و بالاخره در سال 1383 که طرح جامع فولاد تدوین و ابلاغ گردید شرایط خوبی را برای توسعه این صنعت فراهم نمود. گفتنی است که بر اساس طرح جامع فولاد، تولید فولاد خام کشور باید به 55 میلیون تن در سال 1404 برسد.

در 60 سال گذشته روند تولید فولاد جهان همواره سیر صعودی داشته است اما از سال 2000 به بعد و با ظهور کشور چین در عرصه تولید فولاد، این افزایش با شیب تندتری اتفاق افتاده است. بر این اساس از سال 1970 تا سال 2000 میلادی تولید فولاد جهان به‌طور متوسط حدود 2/1درصد رشد داشته است اما از سال 2000 تا 2014 رشد صنعت فولاد به سالانه 5 درصد رسید که عمدتا به خاطر افزایش تصاعدی تولید فولاد کشور چین بوده است به‌طوری‌که در برخی از سال‌ها نرخ رشد تولید فولاد این کشور به بیش از 25 درصد می‌رسید. تولید فولاد کشور چین از 128 میلیون تن در سال 2000 به بیش از 815 میلیون تن در سال 2014 یعنی بیش از 6 برابر رسید.

تاریخچه شرکت

چارچوب پروتکل همکاری فنی و اقتصادی بین دولت های ایران و شوروی سابق موجب احداث کارخانه ذوب آهن گشت و موافقت نامه آن در 23 دی ماه 1344 به امضا رسید. ظرفیت کارخانه در فاز اول به علت محدودیت مالی و مواد اولیه خصوصا ذخایر شناخته شده زغال سنگ، 550 هزار تن فولاد در سال تعیین شد.در سال 1351 کارهای ساختمانی و اجرایی طرح توسعه برای رسیدن به ظرفیت 1،900 هزار تن فولاد در سال با احداث کوره بلند شماره دو و توسعه بخش های مختلف آگلومراسیون، کک سازی، فولاد سازی ،نورد...شروع گردید و در سال 1357 عملیات ساختمانی کمپلکس چدن در سال 1357 به اتمام رسید.

موضوع فعالیت شرکت

انجام عملیات ذوب و ریخته گری و نورد فلزات آهنی و فولاد آلیاژی جهت تولید انواع مقاطع هندسی استاندارد و بازاریابی برای محصولات تولیدی، انجام عملیات بازرگانی، سرمایه گذاری در شرکتهای دولتی و خصوصی.

سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ یک میلیون ریال (شامل تعداد 1000 سهم، به ارزش اسمی هر سهم 1000 ریال) بوده که طی چند مرحله به مبلغ 7،868،405 میلیون ریال (شامل تعداد 7،868،405،600سهم، به ارزش اسمی هر سهم 10،000رریال) در پایان سال مالی 29/12/1393 افزایش یافته است.

clip_image004

ترکیب سهامداران در تاریخ 9 تیر ماه 1395

clip_image005

فرآیند تولید شرکت ذوب آهن

 

clip_image007

 

clip_image009

 

 

نگاهی به روند متغیرهای کلیدی شرکت

clip_image011

clip_image013

clip_image015

 

مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت :

برای شرکت ذوب آهن اصفهانبرای سال مالی 1395 با سرمایه 7،868،406 میلیون ریال به زای هر سهم 732 ریال زیان برآورد شده است. این در حالی است که ریان عنوان شده در بودجه 1395 شرکت برابر 582 ریال میباشد و در سال مالی قبل شرکت زیانی برابر با 1،422 ریال مححقق کرده است، گفتنی است که زیان برآوردی 26% بیش از بودجه اعلامی و 49% کمتر از سال گذشته شرکت میباشد.ریز محاسبات در جدول زیر آمده است:

image

حاشیه سود محاسبه شده نیز به شرح زیر میباشد:

 

image

مفروضات در نظر گرفته شده در برآورد سود هر سهم:

برآورد تولید و فروش در سال جاری:

طبق اطلاعات جدول زیر بیشترین حجم تولیدی شرکت مربوط به تیرآهن میلگرد و کلاف میباشد.در سال 1394 حدودا 40 درصد مقدار تولید متعلق به تیرآهن 35 درصد به میلگرد و کلاف میباشد گفتنی است این نسبت ها در برآورد رعایت شده است. جهت پیش بینی حجم تولید تیراهن میلگرد از متوسط وسال های گذشته و روند صعودی هر ساله استفاده شده است، با توجه به حجم کم تولید نبشی و ناودانی چهارگوش و همچنین منطقی بودن اعداد موجود در بودجه با توجه به ظرفیت محصول مقدار تولید را برابر بودجه شرکت در نظر گرفتیم. همچنین گفتنی است که به دلیل عدم وجود اطلاعات کافی برای میزان تولید ریل و همچنین اخبار منتشر شده در خصوص قراردادهای شرکت ذوب آهن مبنی بر تحویل حجم مشخصی از این محصول تا پایان مرداد ماه، لذا مقدار تولید این محصول را با نگاه محتاطانه 50% ظرفیت اسمی برآورد شده است.

image

برای برآورد فروش شرکت، مقدار فروش را متناسب با آنچه که شرکت تولید کرده است برابر قرار دادیم همچنین همانطور که در جدول زیر قابل رویت است عمده حجم فروش شرکت که بالغ بر 40 درصد فروش میباشد متعلق به تیرآهن و بعد از آن میلگرد میباشد، گفتنی است که مقدار فروش شرکت نسبت به سال گذشته 13 درصد کاهش داشته است.

image

همچنین گفتنی است که ملاک تعیین نسبت فروش داخلی و خارجی با توجه به سیاست های شرکت در سال 1395 که تصمیم به افزایش میزان صادرات دارد در نظر گرفته شده است.

همانطور که در جداول قابل رویت است از سال 1390 تا 1392 نرخ های فروش شرکت روند صعودی داشته که افزایش نرخ ارز و همچنین نرخ جهانی و داخلی محصولات از جمله عوامل موثر بوده است.در سال 1393 به دلیل کاهش محسوس قیمت جهانی سنگ آهن و به تبع کاهش نرخ جهانی محصولات فولادی، وهمچنین رکود موجود شدید صنعت ساخت و ساز شاهد کاهش نرخ فروش شرکت در سال 1393 بوده ایم . گفتنی است که این روند کاهشی در سال 1394 نیز ادامه دار بوده است .

حال آنکه با توجه به اینکه حجم عمده فروش ذوب آهن اصفهان در بورس کالا اتفاق می افتد لذا به کمک آمارهای منتشر شده براوردی از نر آهن و میلگرد ارائه گردیده است. نرخ های فروش انواع "تیرآهن" و "میلگرد و کلاف" برای سال 95 معادل نرخ های 2 ماه اول سال (فروردین و اردیبهشت) از سایت بورس کالا استخراج گردیدند .

image

گفتنی است که نرخ ریل را متناسب با بودجه شرکت در نظر گرفتیم

clip_image027

به طور کلی 46 درصد فروش ، از محل فروش تیرآهن داخلی و تنها 5% از فروش یه صادرات تیرآهن تعلق دراد همچنین این نسبت برای میلگرد به ترتیب 40% و 3 درصد است .

برآورد بهای تمام شده کالای فروش رفته:

مفروضات بهای تمام شده کالای فروش رفته برای سال مالی 95 با محاسبه هزینه مواد مستقیم، دستمزد مستقیم تولیدی و هزینه سربار به شرح زیر پیش بینی شده است.

image

مواد مستقیم تولیدی

برای برآورد مقادیر مواد اولیه مورد نیاز از ضرایب (نسبتهای) مواد مستقیم در سنوات گذشته نسبت به تولید کل پیش بینی شده در همین سال و با در نظر گرفتن تولید کارشناسی در سال 94 استفاده شده است.

image

نرخ های داخلی ذغال سنگ معادل میانگین نرخ های "سه ماه آخر" و "اولین بودجه 94" شرکت فرآوری ذغال سنگ پروده طبس به عنوان یکی از تامین کنندگان "ذغال سنگ کنسانتره کک شو" شرکت در نظر گرفته شده است. نرخ های خارجی ذغال سنگ نیز معادل نرخ های جهانی برآورد شده است .

نرخ گندله سنگ آهن و اهن قراضه را نیز باتوجه به نرخ سال مالی گذشته وتفییرات قیمت تیرآهن و همچنین نرخ های چادرملو و گل گهر در نظر گرفتیم .

clip_image033

شرکت دارای سه واحد کک سازی با ظرفیت تقریبی 800.000 تن در سال می باشد.ضریب ذغال سنگ کک شو مورد نیاز برای تولید کک معادل 1.6 در نظر گرفته شده است. همچنین گفتنی است که با توجه به اتمام طرح واحد کک سازی، روند واردات کک در سنوات آتی به صفر خواهد رسید و شرکت در این زمینه مستقل عمل خواهد نمود.

نرخ های سنگ منگنز، سنگ آهک و سایر برای سال 95 معادل نرخ های آخرین صورت مالی سال 1394 و همچنین با رشد اندک لحاظ شده اند.

نرخ افزایش دستمزد کارگران تولیدی و بخش عمومی و اداری مطابق مصوبه شورای عالی کار معادل 15 درصد در نظر گرفته شده است.

ریز محاسبات هزینه های "سربار" و "عمومی و اداری" نیز به شرح زیر می باشد.

clip_image035

هزینه انرژی با 10 درصد رشد و هزینه های "تعمیر و نگهداری" و "سایر هزینه ها" نیز با 10 درصد رشد و متناسب با رشد تولید در سال 95 نسبت به 94 به دست آمده اند.

سایر مفروضات جهت برآورد سود هر سهم:

تغییرات کمی که در سرفصل هزینه های اداری و عمومی شرکت مشاهده میگردد نیز به علت کاهش نفرات، کاهش ساعات اضافه کاری، کاهش پاداش تولید بوده است .

v با عنایت به جزء ب ماده 13دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان )مصوب 1386/05/03 هیئت مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار( به پیوست گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ7,868,405,006,000 ریال به مبلغ 57,648,554,000,000 ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور اصلح ساختار مالی که در تاریخ 1394/11/20 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، ارائه میگردد.

که نتیجه درخواست فوق نهایی نشده و هنوز شرکت افزایش سرمایه ایی را از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی به ثبت نرسانده است.

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

اخبار اقتصادی

60391