فهم و تجزیه و تحلیل صورت های مالی مقدماتی
نام (*)
Invalid Input
تلفن همراه (*)
Invalid Input
کد ملی (*)
Invalid Input
شغل شما:
Invalid Input
ثبت

نام خانوادگی (*)
Invalid Input
ایمیل (*)
Invalid Input
رشته تحصیلی
Invalid Input
روش پرداخت

هزینه دوره آموزشی 2,500,000 ریال + مالیات بر ارزش افزوده 225,000 ریال = مبلع قابل پرداخت 2,725,000 ریال