رئیس سازمان و برنامه با اعلام واریز حدود ۴۴۱ هزار میلیارد تومان به خزانه گفت: تورم نقطه‌ای سال گذشته از ۵۱ به ۲۲ درصد و تورم سالانه از ۴۲.۷ به ۳۴.۸ درصد رسید.
 

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمدباقر نوبخت در پخش زنده اینستاگرام اعلام کرد: در اولین جلسه هیئت دولت ، گزارشی چهار بخشی در چهارچوب ماده یک قانون محاسبات عمومی و برنامه مالی سال گذشته به رئیس جمهور ارائه شد.

سال قبل حدود ۴۴۱ هزار میلیارد تومان وارد خزانه شد که معادل ۹۸ درصد ۴۴۸ هزار میلیارد تومان مصوب قانون بودجه و ۱۱۳ درصد بیشتر نسبت به سال ۹۷ است. ترکیب منابع هم شامل ۵۰ درصد درآمدها، ۱۲ درصد واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و همچنین ۳۸ درصد از واگذاری دارایی‌های مالی که عمدتا از فروش سهام دولت بوده و سهم مالیات‌ها، افزایش و سهم نفت به دلیل تحریم‌ها کاهش یافت .

مصارف سال گذشته هم ۴۴۱ هزار میلیارد تومان و شامل ۲۱ میلیارد تومان هزینه‌هایی مانند حقوق و دستمزد،۶۰ هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و ۴۱ هزار میلیارد تومان هم برای تملک دارایی‌های مالی بود .

سال گذشته یکی از اهداف مهار تورم بود که از ۴ درصد فروردین به ۱.۵ درصد کاهش یافت. تورم نقطه‌ای هم از ۵۱  به ۲۲ درصد و تورم سالیانه از ۴۲.۷ به ۳۴.۸ درصد رسید.

در این میان ۴۷۰ هزار نفر به جمعیت شاغل افزوده و ۳۲۰  هزار نفر از بیکاران کاسته شد و نرخ بیکاری به ۱۰.۶ رسید.

در ارتباط با مسئله بهبود روند رشد اقتصاد، هر چند رشد اقتصادی مطلوب نبود ولی این نرخ با نفت در سه ماهه اول و دوم منفی ۱۰ درصد بود که در سه ماهه سوم و چهارم سال به منفی ۱.۸ درصد رسید. رشد اقتصاد بدون نفت که منفی یک بود به مثبت ۰.۸ رسید.

مطالب مرتبط

Our website is protected by DMC Firewall!