تحلیل بنیادی

برای دانلود به لینک ذیل بروید

یکشنبه, 27 مرداد 1398
بیشتر بخوانید

اخبار شرکت ها

برای دانلود به لینک ذیل بروید

یکشنبه, 23 تیر 1398
بیشتر بخوانید

تحلیل روز بازار

بازار امروز در کمال غافلگیری با مثبت خوبی بسته شد. با اینکه عرضه ها همچنان در کلیت بازار وجود داشت و احتیاط چاشنی معاملات بود، اما معاملات دور از انتظار را از بازار نظاره گر بودیم. همین اتفاق باعث شد تا در سهام بزرگ اولاً از صفوف خرید پرحجم و ...

دوشنبه, 28 مرداد 1398
بیشتر بخوانید
Hide Main content block