به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از یو اس ای تودی، واضح است که کسب و کارهای کوچک در آمریکا اخیرا با مشکل مواجه شده اند. شرکت های کوچک چالش های بزرگتری دارند و این اخطاری برای اقتصاد این کشور است.

 درآمد 30500 مالک واحدهای تجاری و سایر موسسات دارای فقط چند کارگر، 3.4 درصد در سه ماهه اول سال نسبت به همین زمان در سال گذشته کاهش یافته است. این کاهش به دنبال پایین آمدن رشد درآمد 14 درصدی در 2017 به حدود 3 درصد در سال گذشته ، اتفاق افتاد.

به نظر می رسد کسب و کارهای خدماتی با کاهش تقاضا مواجه هستند که نشانه ی اولیه رکود است.

 شرکت هایی که کمتر از بیست کارگر دارند 98 درصد کسب و کارهای آمریکا را تشکیل می دهند. بسیاری از آنها مشاغل خدماتی هستند .11 درصد یک کارگر دارند و در 25 درصد از آنها دو تا پنج نفر مشغول به کارند.

 سایر معیار های سلامت کسب و کارهای کوچک و اقتصاد هم یک رکود را در ماه های اخیر نشان می دهد.

  آخرین تحقیقی که از شرکت‌های کوچک انجام شده نشان می‌دهد فروش آنها 27 درصد کمتر از سه ماهه پایانی 2018 بوده است. حدود 6 درصد شرکتها یک مالک دارند، در حالی که در 60 درصد آنها زیر 10 نفر کار می کنند.

 در این بین، رشد درآمد بزرگترین شرکت های آمریکا که شاخص s&p 500 را شامل می‌شوند، 4.8 درصد در سه ماهه اول سال جاری  در مقایسه با سال قبل بوده است.  رشد درآمد آنها در سال گذشته  9 درصد بود.

 انتظار می رود اقتصاد آمریکا با نرخ سالانه 1.5 درصد در سه ماهه اول سال جاری رشد کرده باشد که نسبت به 2.2 درصد همین زمان در سال گذشته و 2.9 درصد کل سال 2018، کمتر است.

 اقتصاد و فروش در سه ماهه اول سال ضعیف بوده که دلیل آن می توانند تعطیلی 35 روزه دولت باشد. بسیاری اقتصاددان‌ها انتظار بهبود اقتصاد را در ادامه سال جاری دارند ولی مسلما نسبت به 2018 راکندتر خواهد بود. دو سوم مدیران ارشد مالی یک رکود را در سه ماهه سوم 2020 پیش بینی می کنند.

مطالب مرتبط