معاون سازمان برنامه گفت: از بدهی ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به بانک ها ، ۳۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری انجام و ۷۰ هزار میلیارد نیز سال آینده تهاتر شد.
 

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، حمید پورمحمدی درباره تسویه بدهی دولت به بانک‌ها در بودجه سال ۹۷ به دو مسئله اشاره کرد و گفت: دولت بخشی از بدهی را تبدیل به اوراق مالی می کند تا بانک مرکزی عملیات بازار باز را عملی کند. مسئله دوم تهاتر ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی بین دولت، بخش خصوصی، بانک‌ها و بانک مرکزی بود.

وی ادامه داد: طی ۱۱ ماه سال جاری ۳۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت تهاتر و مابقی به سال آینده موکول شد.

مطالب مرتبط