ثبت نام دوره های آموزشی

مشاور سرمایه ‏گذاری هدف حافظ در نظر دارد در فروردین ماه اقدام به برگزاری کلاس آموزشی تجزیه و تحلیل صورت‎های مالی بنماید.

 

" در تاریخ‏های یکشنبه 18 و 25 و سه‎شنبه 20 و 27 فروردین ماه از ساعت 17 الی 19 دورة آموزشی تجزیه تحلیل صورت‏های مالی در طبقه پنجم کارگزاری حافظ برگزار می‏گردد. هزینه این دورة آموزشی 8 ساعته 70.000 تومان برای عموم و برای مشتریان کارگزاری 50.000 تومان است. در صورت علاقمندی به شرکت، مبلغ مزبور را تا تاریخ 17/01/97 به حساب شماره1-1045894-840-500 نزد بانک ایران زمین به نام شرکت مشاور سرمایه‏گذاری هدف حافظ واریز نمائید."