بلوک ۱.۰۹ درصدی سایپا معامله و مشخص شد توسط یکی از زیرمجموعه های مهم این شرکت خریداری و اصصلاحا" از این جیب به آن جیب شده است.
 

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، در جریان معاملات امروز که با ادامه رشد قیمت سهام اغلب شرکت ها و شاخص همراه شده ، شرکت توسعه سرمایه رادین اقدام به عرضه بلوک ۱.۰۹ درصدی سهام سایپا کرد تا در صورت معامله از ترکیب سهامداری این شرکت خارج شود.

این بلوک شامل ۴۳۰ میلیون و ۵۶۰ هزار سهم "خساپا" بود که به قیمت پایه هر سهم ۳۷۵ تومان و ارزش ۱۶.۱ میلیارد تومان توسط کارگزاری بانک صنعت و معدن عرضه و خریداری شد.

بررسی های بورس پرس نشان داد بلوک فوق از سوی کارگزاری بانک پاسارگاد و از سوی سرمایه گذاری رنا خریداری شده که پیش از این مالک بیش از 1.6 درصد سهام سایپا بود. سایپا هم  به طور مستقیم و غیر مسقیم حدود 47 درصد سهام سرمایه گذاری رنا در اختیار دارد.

بنابراین این داد و ستد کاملا" دورن گروهی و اصصلاحا" از این جیب به آن جیب بود.