به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سیدفرید موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و رئیس فراکسیون جوانان در نشست دیدار وزیر اقتصاد با اقتصاددانان جوان، با اشاره به موضوع قانون منع به کارگیری بازنشستگان اظهار داشت:‌ در این رابطه مقاومت‌های زیادی وجود داشت، اما خوشبختانه دولت همراهی کرد، خدمت آقای انصاری رئیس سازمان استخدامی بودیم، گفتند آقای دژپسند تمام زیرمجموعه‌ها و شرکت‌های تابعه بانکها را موظف کرده که این قانون را اجرا کنند.

وی تأکید کرد: هیچ موقع مسئولی را که کار نکرده سراغش نرفتیم و یقه‌اش را بگیریم،‌ طبیعی است که در شرایط کنونی اقتصاددانان جوان انتقاد می‌کنند که مسئولان تصمیم نمی‌گیرند، طبیعی است که هیچ‌کس تصمیم نمی‌گیرد. 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به طرح مالیات بر عایدی مسکن گفت: منتظر دولت نمی‌مانیم و این موضوع را با گزارش‌ها و پیشنهادها و مطالعات اقتصاددانان جلو می‌بریم. 

وی به سه دستورکار مجلس و کمیسیون اقتصادی اشاره کرد و گفت:‌ ارتقای نظام شفافیت،‌ بهبود فضای کار و فناوری خصوصی‌سازی را به جد پیگیری می‌کنیم.

موسوی تأکید کرد:‌ خروجی‌ها و برداشت‌ها نشان می‌دهد، خصوصی‌سازی موفق نبوده، اما وزارتخانه دفاع می‌کند و می‌گوید قانونی است، نمی‌شود پس از هر بار خصوصی‌سازی تحقیق و تفحص کرد، بنابراین نیازمند فناوری در بستر خصوصی‌سازی هستیم.