رئیس کل بانک مرکزی در پست جدیدش در اینستاگرام خبر داد، طرح اصلاح نظام بانکی با دقت نظر و بررسی همه جانبه در جریان است که در صورت آماده شدن عملیاتی خواهد شد.

پُست جدید همتی؛ طرح اصلاح نظام بانکی در دستور کار

به گزارش خبرگزاری تسنیم، پست جدید اینستاگرامی همتی رئیس کل بانک مرکزی به شرح زیر است: