image

هشتمین جلسه نشست تحلیلگران مدعو مورخ 28 آبان ماه 97، در خصوص بررسی وضعیت و تحلیل سهام بموتو، غشهداب، صنعت دارو و دماوند در شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ برگزار گردید.

برای آگاهی از مفاد و جزییات بیشتری از این جلسه تحلیلی در خصوص سهام مورد اشاره، فایل ذیل را دانلود نمایید

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید