تحلیل بنیادی

برای دانلود کامل این گزارش به لینک ذیل بروید

یکشنبه, 21 بهمن 1397
بیشتر بخوانید

اخبار شرکت ها

دهمین جلسه نشست تحلیلگران مدعو مورخ 01 بهمن ماه 97، در خصوص بررسی وضعیت و تحلیل سهام شسپا، فایرا، فاسمین و فولاژ در شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ برگزار گردید. برای آگاهی از مفاد و جزییات بیشتری از این جلسه تحلیلی در خصوص سهام مورد اشاره، ...

شنبه, 13 بهمن 1397
بیشتر بخوانید

تحلیل تکنیکال

#تکنیکال_نامه شماره 10 بررسی نمودار های: #شلرد #غمارگ #فملی #وپست #های_وب #پترول #شسپا

شنبه, 27 بهمن 1397
بیشتر بخوانید

تحلیل روز بازار

اولین روز کاری اسفند ماه با شیرینی و خوشی شروع شد تا نوید ماهی پربار برای بازار سرمایه را دهد. به مدد بهبود قابل توجه بازارهای جهانی و کومودیتی ناشی از حمایت بانک مرکزی کشورها از سیاستهای انبساطی، از طرفی رشد و افزایش نرخ ارز آزاد که به تبع آن ...

چهارشنبه, 01 اسفند 1397
بیشتر بخوانید
Hide Main content block