«سوئیفت» در بیانیه‌ ای اعلام کرد که دسترسی برخی بانک‌های ایران به این سامانه را تعلیق کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شبکه جهانی «سوئیفت» (SWIFT) (انجمن ارتباط مالی بین بانکی بین‌المللی) در بیانیه‌ ای از قطع دسترسی برخی بانک‌های ایران به این سامانه خبر داد.

این نهاد در ادعائی مضحک و بدون اشاره به نام بانک های ایرانی مشمول این تعلیق، اعلام کرد که از این اقدام خود متأسف است.

«سوئیفت» در این خصوص مدعی شد: در راستای حفظ ثبات و انسجام نظام مالی جهان این تصمیم را اتخاذ کرده است!