image

#شاخص_فرآورده_های_نفتی
نمودار پس از برخورد به مقاومت مهم 71177-95122 وارد فاز اصلاح کوتاه مدتی گردیده است. در شرایط کنونی  نمودار در محدوده حمایتی پول بک به سطوح بالایی کانال قراردارد.
محدوده 79488-81047 حمایت مطلوبی برای برگشت مینوری ارزیابی می گردد.
نکته قابل توجه و نه چندان مناسب در نمودار حمایت ماژوری و مناسب بعدی می باشد که در محدوده 64652 می باشد که این فاصله مناسب نمی تواند ارزیابی گردد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مطالب مرتبط