image

#شتران
نمودار پس از واکنش به باند بالایی چنگال اندرو در محدوده 7861 ریال وارد فاز اصلاح گردید و تا محدوده 620-630 تومان که محدوده فعلی در نمودار می باشد به این اصلاح ادامه داده است.
شرایط اندیکاتورها واکنش مثبت از این محدوده را محتمل نمایش می دهند.
مقاومت پیش رو 700 و 786 تومان و حمایت بعدی نمودار 543 تومان ارزیابی میگردد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مطالب مرتبط