بلوک ۹.۷۷ درصدی سرمایه گذاری توکا فولاد در دومین روز عرضه ، به همان قیمت پایه ۱۸۰ تومانی هر سهم معامله شد.
 

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، در جریان معاملات امروز بازار سهام، بلوک 9.77 درصدی سرمایه گذاری توکا فولاد در دومین روز عرضه ، به همان قیمت پایه 180 تومانی هر سهم معامله شد.

این بلوک شامل 254 میلیون سهم بود که چهارشنبه گذشته توسط سرمایه گذاری صبا تامین به صورت یکجا و نقد در 10 دقیقه پایانی روانه میز فروش شده بود که به دلیل رعایت مقررات ، این عرضه به امروز کشیده شد.

بررسی های بورس پرس نشان می دهد بلوک فوق توسط کارگزاری بانک شهر و برای یکی از زیرمجموعه های تامین اجتماعی به نام سرمایه گذاری صدر تامین خریداری شده و تاثیری در ترکیب هیات مدیره این شرکت 260 میلیارد تومانی ندارد.

در ترکیب سهامدارای "وتوکا"، فولاد مبارکه با 35 درصد مالک اصلی بوده و  سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس و سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح با 9.9 و 4.4 درصد از دیگر سهامداران هستند.