کارشناس بورس کالا گفت: مس مفتول فملی در بازار خارج از بورس با قیمت کمتری مورد معامله قرار گرفت به همین دلیل تولیدکنندگان خرید از بازار را به خرید از طریق بورس کالا ترجیج دادند و عرضه این محصول مورد استقبال قرار نگرفت.

 

به گزارش بورس نیوز، چندی پیش اطلاعیه عرضه مفتول مس در بورس کالا با قیمت پایه 657438 ریال منتشر شد که به موجب آن مقرر شد این محصول در تاریخ 9 آبان ماه وارد تالار نقره ای شود اما در کمال تعجب این عرضه با استقبال مواجه نشد.
 
در این خصوص حسین جعفری کارشناس بورس کالا به بورس نیوز گفت: قیمت پایه این محصول 657438 ریال تعیین شد که با احتساب ارزش افزوده قیمت  نهایی در بورس برای تولید کننده  718316 ریال تمام می شد اما این محصول در بازار خارج از بورس با قیمت کمتری مورد معامله قرار گرفت به همین دلیل تولیدکنندگان خرید از بازار را به خرید از طریق بورس کالا ترجیج دادند و عرضه این محصول مورد استقبال قرار نگرفت.