تحلیل بنیادی

برای دانلود گزارش به لینک ذیل بروید

شنبه, 02 شهریور 1398
بیشتر بخوانید

اخبار شرکت ها

برای دانلود به لینک ذیل بروید

یکشنبه, 23 تیر 1398
بیشتر بخوانید

تحلیل روز بازار

بازار سهام امروز افت نسبتاً محسوسی را تجربه کرد. خصوصاً سهام کوچک بازار عمدتاً با صفهای فروش مواجه شدند. چرا که اخیراً عموماً این نوع سهام طعمه نقدینگی های جهت دار برخی صاحبان سرمایه شده و بدون اینکه شایستگی آن را داشته باشند، رشدهای عجیب و غریبی ...

یکشنبه, 03 شهریور 1398
بیشتر بخوانید
Hide Main content block