photo_2018-10-10_09-37-56

#فملی_هفتگی
نمودار درگیر با عبور از کف کانال به سمت هدف 5534-5864 ریال  می باشد. با توجه به مشاهده الگوی برگشتی اندینگ چنل باید احتیاط بیشتری در تحلیل رو به بالا داشته باشیم. حمایت مهم برای در نظر داشتن ادامه روند رو به بالا در نمودار محدوده 3931-4000 ریال می باشد.
در صورت شکست این  محدوده اولین حمایت مهم سهم 3302-3403 ریال می باشد.

#فملي به_روز_رساني 970724

همانطور كه در تحليل قبل اشاره شد براي ادامه روند صعودي حفظ حمايت ٣٩٣١-٤٠٠٠ ريال بسيار مهم ارزيابي مي شود كه تا كنون نمودار موفق به حفظ اين حمايت بوده است.

در صورت حفظ و واكنش مثبت از محدوده كف اعلام شده مقاومت و تارگت ٥٥٤٨_٥٧٣٦ ريال پابرجا مي باشد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مطالب مرتبط