تحلیل بنیادی

برای دانلود به لینک ذیل بروید

دوشنبه, 03 تیر 1398
بیشتر بخوانید

اخبار شرکت ها

تحلیل روز بازار

نگرانی ها در خصوص تحریم های جدید آمریکا به سر آمد و این تحریم ها نه تنها اثری جدید نداشت، بلکه بازارها را بیش از پیش واکسینه کرد! بنابراین امروز شاهد رشد بورس و نزول دلار آزاد بودیم. در عمل آمریکا مهره جدیدی برای تحریم در دسترس ندارد و با پایان ...

سه شنبه, 04 تیر 1398
بیشتر بخوانید
Hide Main content block