تحلیل بنیادی

برای دانلود به لینک ذیل بروید

دوشنبه, 31 تیر 1398
بیشتر بخوانید

اخبار شرکت ها

برای دانلود به لینک ذیل بروید

یکشنبه, 23 تیر 1398
بیشتر بخوانید

تحلیل روز بازار

امروز بازار سهام از همان ابتدای وقت با تشدید عرضه ها مواجه گردید و به تدریج به دامنه منفی نفوذ کرد! روز گذشته از عرضه های حقوقی به عنوان یک زنگ خطری برای بازار یاد کردیم که به واقعیت تبدیل شد و بازار سهام را از شکست سقف تاریخی ناکام گذاشت. اما یک ...

سه شنبه, 01 مرداد 1398
بیشتر بخوانید
Hide Main content block