معاون اول رئیس جمهور گفت: صادرات به شدت اقتصادی و مقرون به صرفه است و صادر کنندگان باید از این فرصت استفاده کنند.

 
صادرات به شدت اقتصادی و مقرون به صرفه استبه گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما اسحاق جهانگیری در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی در خصوص بازتاب سخنان رئیس جمهور افزود: ما باید به مردم صادقانه بگوییم که شرایط پیش روی کشور، شرایط خطیری است به این معنا که امریکایی ها خیلی سریع و بدون پرده پوشی و با صراحت می گویند که ما تمام فشارهای خودمان را می گذاریم که ملت و دولت ایران در فشار قرار گیرند به این امید که بتوانند از طریق این فشارها، خواسته هایشان را که در طول 40 سال گذشته دنبال می کردند، عملیاتی کنند.
وی گفت: مسیری که ما باید دنبال کنیم این است که با توجه به واقعیت های پیش روی کشور، و همچنین ظرفیت ها و فرصت های کشور بتوانیم برنامه ریزی و از این شرایط به خوبی عبور کنیم.
آقای جهانگیری افزود: بنده فکر می کنم برنامه ریزی و سیاستگذاری که انجام گرفته متناسب با شرایط است و حتما بخش خصوصی ما باید از این فرصت استفاده کند.
وی گفت: این فرصت این علامت را می دهد که صادرات کشور به شدت اقتصادی و مقرون به صرفه است و صادرکنندگان باید از این فرصت استفاده کنند.
آقای جهانگیری افزود: این فرصت به ما این مسأله را می گوید که باید به تولید توجه بیشتری کنیم و به صورت جدی به تولیدکنندگان برسیم.
وی گفت: در این شرایط اگر نتوانیم مسائل پیش روی تولیدکنندگان را به موقع حل کنیم، ممکن است که با مشکل رو به رو شوند.
آقای جهانگیری افزود: به همین علت از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواسته شده است که بسته ای برای حمایت از تولید در شرایط جدید تهیه کند.
وی گفت: در این شرایط حتما قشرهای متوسط به پایین جامعه و حقوق بگیران تحت فشار اقتصادی قرار خواهند گرفت و باید از منابعی که به دست می آوریم به این بخش توجه ویژه ای کنیم و به همین علت بسته ای در این باره باید تهیه شود.
جهانگیری افزود: بنده فکر می کنم اگر عوارض جانبی این سیاست ها را بتوانیم با موفقیت کنترل کنیم، این سیاست ها حتما با استقبال بخش خصوصی و فعالان اقتصادی رو به رو خواهد شد و فعالیت اقتصادی را تسهیل خواهد کرد.
وی گفت: بنده فکر می کنم مجموعاً علامتی را که بازار می دهد متناسب با شرایط است و حتما تاثیرش مثبت خواهد بود.
آقای جهانگیری در بخش دیگری از سخنانش با تبریک روز خبرنگار افزود: خبرنگاری کاری بسیار سخت و مسئولیتی بسیار سنگین است .
وی گفت: خبرنگاران از یک طرف باید مسائل و موضوعات حکومت و نهادهای مختلف را اطلاع رسانی کند و از طرف دیگر نیز باید زبان مردم باشد و موضوعات و مسائل مردم را به مسئولان کشور انتقال دهد.
آقای جهانگیری افزود: البته این حرفه، حرفه ای دشوار و سنگین است و همچنین بیم خطرهای جانی نیز برای این افراد وجود دارد زیرا باید در مناطق مختلف حضور پیدا کنند و اطلاعات مورد نیاز مردم را به آنها برسانند.