مدیرعامل شرکت گهرزمین گفت: با توجه به بازدید معاونت پذیرش فرابورس ایران از سایت گهرزمین در تاریخ 14/05/1397 مقدمات ورود شرکت به فرابورس و عرضه سهام فراهم میشود
هیأتی متشکل از معاونت و مدیریت پذیرش و سرپرست ناشران و کارشناسان به منظور ارزیابی شرکت گهرزمین و ورود به فرابورس از بخش های مختلف سایت بازدید کردندو نظرات مساعد خود را در این مورد اعلام کردند.
در همین راستا مدیرعامل شرکت سنگ آهن گهرزمین در مورد بازدید صورت گرفته گفت: خوشبختانه با توجه به وضعیت و پتانسیل بالای شرکت مقدمات ورود به فرابورس با سرعت در حال انجام است ایشان در مورد مزایای ورود به فرابورس افزودند معرفی شرکت به بازار سرمایه و انعکاس اخبار شرکت و قیمت سهم و مطرح شدن نام و برند مجموعه گهرزمین و شفاف سازی عملیات مالی و گزارشات تولید و فروش شرکت در قالب گزارشات سه ماهه و یک ماهه و صورتهای مالی حسابرسی شده شش ماهه و تنظیم و تدوین پیش بینی بودجه و گزارشات حسابرس معتمد بورس در جلب اعتماد و جذب سهامداران حقیقی و حقوقی حائز اهمیت است امکان تامین مالی ارزان قیمت مهمترین کارکرد بورس اوراق بهادار از طریق جذب منابع حاصل از افزایش سرمایه با ریسک پایین است برخورداری از معافیت مالیاتی 10 درصدی درآمد و بهره مندی از تسهیلات بانکی از طریق توثیق سهام به عنوان دارایی قابل قبول از سوی شبکه بانکی از دیگر امتیازات ورود به فرابورس میباشد
در همین راستا شرکت در تاریخ 16/04/1397 اقدام به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام کرده و تمامی سهامداران با تغییر شخصیت حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام و ثبت در سازمان بورس و پذیرش در فرابورس موافقت کردند.
قرارداد مشاور پذیرش با کارگزاری بانک سپه جهت ارائه خدمات مشاور پذیرش و عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران منعقد شد و فرمهای مربوطه تکمیل و اقدامات مقتضی در مورد تقویم اموال توسط کارشناسان رسمی دادگستری و دریافت تعهد از سهامداران عمده مبنی بر عرضه 10 درصد از سهام تحت مالکیت خود و تدوین گزارش توجیهی طرح های توسعه از سایر اقدامات انجام شده در همین راستا بوده است.