مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی گفت: به شرکت توسعه نیشکر که یک شرکت تولید کننده است، هیچ کمکی در بحث ارز مورد نیاز برای ورود قطعات و ماشین آلات نمی شود و ما قطعات یدکی و همچنین ماشین آلات مورد نیاز خود را با ارز آزاد وارد و تامین می کنیم.

به گزارش ایسنا، محمود شمیلی در حاشیه نشست با نخبگان اقتصادی خوزستان، اظهار کرد: شرکت توسعه نیشکر حدود 40 درصد شکر کشور را تولید می‌کند و حدود 70 درصد درآمد این شرکت از تولید شرکت است و 30 درصد دیگر نیز از صنایع جانبی حاصل می‌شود.

وی با بیان اینکه در دنیا نیشکر را با صنایع جانبی آن می‌شناسند، نه با شکر تولید شده افزود: در برنامه‌هایی که در شرکت توسعه نیشکر تعریف شده است، می توانیم 60 محصول را از فرآورده های نیشکر داشته باشیم. خوشبختانه حدود یک سال است که اتاق فکری را در سه حوزه صنعت، کشاورزی و مدیریت منابع انسانی تشکیل داده ایم و در این بخش ها با کمک این اتاق فکرها به تصمیم گیری می پردازیم.

مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی ادامه داد: یکی از کارهایی که اخیرا در شرکت توسعه نیشکر آغاز شده آن است که ضایعات تولیدی شرکت را به صفر برسانیم. در حال حاضر در حال حرکت به سمت این مسیر هستیم و در بحث استفاده از زه آب نیشکر، این زه آب را به یک فرصت تبدیل کرده ایم.

شمیلی عنوان کرد: در حال حاضر در این زمینه از زه آب نیشکر توانسته ایم برای شیلات و همچنین کشت گیاهان مقاوم به شوری را در کانون های ریزگرد استفاده کنیم و این کار را نیز آغاز کرده ایم. این کار برای اولین بار در کشور در حال انجام است.

وی با بیان اینکه انتظار داریم به مشکلات شرکت توسعه نیشکر توجه شود، عنوان کرد: شرکت توسعه نیشکر نسبت به سایر صنایع در استان یک شرکت نوپا است و حدود 25 سال است که فعالیت خود را در خوزستان آغاز کرده است. در این زمینه در بحث قطعات و ماشین آلات وارداتی انجام میگیرد و این واردات نیز با ارز آزاد انجام می شود.

مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی بیان کرد: به شرکت توسعه نیشکر که یک شرکت تولید کننده است، هیچ کمکی در بحث ارز مورد نیاز برای ورود قطعات و ماشین آلات نمی شود و ما قطعات یدکی و همچنین ماشین آلات مورد نیاز خود را با ارز آزاد وارد و تامین می کنیم.