photo_2018-06-10_09-02-13

فباهنر که قبل از مجمع رالی صعودی خود را شروع کرده بود بعد از مجمع و باز گشایی نیز به صعود خود ادامه داد. اکنون قیمت توانسته  مقاومت سنگین کمو عبور کند و کمو نزولی را نیز  صعودی کرده وبا خود همره سازد این ر حالی است که چیکو اسپن در فضای آزاد قرار گرفته است. هر چند اصلاح قیمت و پولبک به کمو شکسته شده دور از ذهن نیست اما به نظر میرسد این رالی ادامه دار باشد .

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید