محقق موسسه زد ای دبلیو گفت: «تصمیم آمریکا به خروج از برجام و نگرانی ها از شدت گرفتن اختلافات تجاری بین المللی با آمریکا و همچنین افزایش بیشتر قیمت نفت به طور کلی تاثیری منفی بر انتظارات اقتصادی در آلمان گذاشته است.»

 به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، نتایج یک تحقیق نشان می دهد، نگرانی ها از آسیب دیدن بزرگترین اقتصاد اروپا از اختلافات تجاری با آمریکا موجب شده تا احساس حاکم بر سرمایه گذاران آلمانی در ماه می همچنان در سطح پایین ترین میزان 5 سال و نیم گذشته باقی بماند.

موسسه تحقیقاتی زد دبلیو ای در گزارش ماهیانه خود اعلام کرد، احساس اقتصادی حاکم بر سرمایه گذاران آلمانی در ماه می بدون تغییر نسبت به ماه گذشته در سطح منفی 8.2 باقی مانده که پایین ترین رقم از نوامبر 2012 تاکنون است.

نتایج یک تحقیق دیگر در مورد برآورد سرمایه گذاران آلمانی از شرایط موجود اقتصادی این کشور نیز نشان می دهد برآورد سرمایه گذارن نسبت به ماه گذشته کاهش یافته و از 87.9 به 87.4 رسیده است.

آچیم وامباچ، محقق موسسه زد ای دبلیو گفت: «تصمیم آمریکا به خروج از برجام و نگرانی ها از شدت گرفتن اختلافات تجاری بین المللی با آمریکا و همچنین افزایش بیشتر قیمت نفت به طور کلی تاثیری منفی بر انتظارات اقتصادی در آلمان گذاشته است.»