کطبس با کف کانال صعودی خود واکنش نشان داد و یک رالی صعودی را شروع کرده است. رسیدن به سقف کانال دور از ذهن نیست. می توان در اصلاحات قیمت با حد ضرر اخرین کف وارد معامله خرید شد.

کطبس1

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید