دشیمی در محدوده قیمتی 210 تومان بر روی 61.8 درصد فیبوناچی ریتریسمنت قرار گرفته است این در حالی است که این محدوده قیمتی در گذشته نمودار یک محدوده مقاومتی بوده که اکنون به حمایت سهم تبدیل شده است. مادامکیه قیمکت زیر سطح 200 تومان افت کند پتانسیل صعود به قوت خود باقی است.

دشیمی

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید