وخارزم در محدوده 65 تومان با برخورد به  حمایت داینامیک خود در تایم فریم روزانه  آهنگ صعودی گرفته همچنین آرایش حرکت ریزشی قیمت به گونه ای است که به نظر میرسد قیمت به انتهای حرکت اصلاحی خود نزدیک شده است. هر چند قیمت برای صعود کار دشواری دارد و باید بر میانگینهای ایچیموکو غلبه کند اما می توان در اصلاحات قیمت با حد ضرر اخرین کف وارد معامله خرید شد.

وخارزم1

 

وخارزم2

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید