در تحلیل قبل این نماد به به حساس بودن محدوده 150 تومان اشاره شد. اکنون قیمت بار دیگر به این محدوده نزدیک شده است. با توجه به آرایش قیمت و صعود ناموفق رالی صعودی اخیر به نظر میرسد ریز موجهای قیمت برای رشد اصلی به پایان نرسیده و  یک بار دیگر محدوده قیمتی 150 تومان توسط قیمت به چالش کشیده خواهد شد. اما حد ضرر کوتاه این معامله آن را جذاب کرده است. بهتر است تحرکات قیمت و تغییرات حجم را با دقت زیر نظر داشته باشیم.

 

توریل1

 

توریل3

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید