image

مجمع عمومی عادی سالیانه صنعتی بهشهر (غبشهر) در روز چهارشنبه 1397/01/22در پژوهشگاه صنعت نفت برگزار گردید. غبشهر در حالی 250 ریال سود به ازای هر سهم تقسیم کرد که توانسته بود 384 ریال سود خالص به ازای هر سهم محقق کند.

گزارش عملکرد سال مالی 1396

مهمترین مشکلات اقتصادی که در سال گذشته برعملیات و سودآوری شرکت تاثیر داشته است به شرح ذیل می­ باشد:

افزایش عوارض گمرکی به مبلغ 2000 ریال به ازاء واردات هر کیلوگرم انواع روغن خام که بخشی از آن، از طریق افزایش مجوز واردات روغن در قبال خرید هر کیلوگرم از دانه­های روغنی کشت داخل جبران گردید.

افزایش هزینه­ های سربار

عدم تصویب افزایش قیمت فروش مصرف­کننده علیرغم افزایش هزینه­ ها و عوارض گمرکی

افزایش نرخ ارز مرجع که منجر به افزایش بهای تمام شده محصولات گردید.

افزایش نرخ ارز آزاد که منجر به افزایش بهای مواد بسته­بندی و شیمیایی شرکت گردید.

عدم پرداخت مطالبات شرکت توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران

ادامه سیاست انقباضی بانک مرکزی که باعث ایجاد فشار نقدینگی به شرکتهای صنعت روغن گردید و شرکتها جهت فروش بیشتر اقدام به جنگ قیمتی به منظور جبران نقدینگی خود نمودند.

گفتنی است در سال مالی 1396،شرکت صنعتی بهشهر حدود 35% بازار کشور را در اختیار داشته است.

بندهای حسابرسی

بند4- صورت تطبیق مقداری و ریالی مانده حسابهای فیمابین با شرکت بازرگانی دولتی ایران از ابتدای سال 1383 تا پایان سال مالی مورد گزارش تهیه نگردیده است. همچنین پاسخ تاییدیه مستقل درخواستی این موسسه از شرکت بازرگانی دولتی ایران تاکنون دریافت نگردیده ­است.

ضمنا همانطوری که در یادداشت توضیحی 6-5 صورتهای مالی منعکس گردیده، طلب شرکت از شرکت بازرگانی دولتی ایران به مبلغ 160 میلیارد ریال بابت اجاره مخازن سال­های 1391 لغایت 1395 بوده که شرکت مذکور به دلیل عدم تطبیق کامل حساب­های فی مابین و اختلاف حساب احتمالی، تاکنون بدهی خود را تسویه ننموده است. شرکت جهت وصول مطالبات سنواتی مذکور در مراجع قضایی اقامه دعوی نموده که پرونده جهت انجام بررسی­های بیشتر توسط دادگاه به کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع شده­است. طبق گزارشات کارشناسان رسمی دادگستری مبلغ 150 میلیارد ریال از طلب فوق مورد تایید قرار گرفته است.

با توجه به مراتب فوق، تعیین آثار تعدیلات احتمالی که در صورت تطبیق مقداری و ریالی مانده حسابهای فی مابین شرکت با شرکت بازرگانی دولتی ایران و نیز دریافت پاسخ تاییدیه درخواستی بر صورتهای مالی سال مالی مورد گزارش ضرورت می­یافت، در حال حاضر برای این موسسه امکان پذیر نمی­ باشد.

توضیحات مدیرعامل: طلب شرکت از شرکت بازرگانی دولتی ایران به مبلغ 160 میلیارد ریال بابت اجاره مخازن ، مبلغ 6-7 میلیارد تومان بابت سوبسید و قسمتی هم به دلیل روغن خام دریافتی می­باشد که مبلغ سوبسید با جرایم دیرکرد در سال مالی 1397 وصول خواهد شد. و مابقی هنوز در حال پیگیری است.

حواشی مجمع

1- میانگین تخفیف فروش در سال مالی 1396 حدود 6% بوده­است و برای سال مالی 1397 مبلغ تخفیف صفر شده­است و روی قیمت سقف مصوب فروش انجام می­ شود.

2- کارمزد پخش حدود 4% می­باشد و هزینه حمل از درب کارخانه تا پخش به عهده شرکت می­باشد.

3- شرکت به دلیل افزایش نرخ ارز و افزایش هزینه­های تولید و عدم دریافت افزایش نرخ فروش در سال مالی جدید تولید روغنهای 15 و 16 کیلویی را متوقف کرده­است.

4- دولت دو پیشنهاد به شرکت داده است، 1- قیمت فروش محصولات برطبق رشد دلار افزایش یابد.2- مابه التفاوت نرخ دلار (3800-4200 تومان) را دولت به عنوان سوبسید پرداخت کند.

5- شرکت تقاضای افزایش نرخها از نرخهای مصوب قبلی را به صورت زیر دارد: 70% افزایش نرخ روغن جامد، 35-50 درصد نرخ روغن مایع، 15% افزایش نرخ روغن آفتابگردان

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید