حتوکا با واکنش به PRZ الگوی خفاش در محدوده 143 تومان یک رالی صعودی را شروع کرده است و توانسته اخرین سقفهای خود را از پیش رود بردارد. هرچند شاید نتوان خط  مقاومتی نزولی داینامیک  قیمت را به عنوان خط روند نزولی معتبر قبول کرد اما نمی توان واکنشهای قیمت را به این خط نادیده گرفت  که قیمت توانسته با قدرت از چنگال این خط فرار کند و بر ان غلبه کند. همین تغییر ریتم قیمت می تواند نوید بخش شروع یک رالی پایدار صعودی برای قیمت باشد. و کف 140 تومان را تبدیل به یک کف معتبر کند. می توان در این نماد با حد ضرر 135 تومان به دنبال فرصت خرید بود.

حتوکا2

حتوکا1

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مطالب مرتبط