قیمت هر سهم توریل با رسیدن به محدوده 150 تومان در تایم فریم هفتگی به محدوده حمایتی خود رسید و واکنش نشان داد.(تصویر اول)  قدرت این حمایت با تلاقی و همپوشانی PRZ  دو الگوی هارمونیک خرچنگ و خرچنگ ایده آل دو چندان شده است.( تصویرهای دوم و سوم ) که این الگو ها م یتواندد محرکی برای رشد قیمت از ایی محدوه شوند. همچنین رفتار منظم قیمت در نمودار PNF به زیبایی مشخص است. در ستون عرضه ها قیمت بعد ازهر بار 9 O  تغییر جهت داده و به ستون تقاضا  رفته و در بار اخر بعد از تشکیل 6 O به ستون  تقاضا رفته و 5 X شکل داده که نشان از حضور خریداران دارد. میتوان در اصلاحات قیمت و با حد ضرر 140 تومان و هدف  اول 200 تومان وارد معامله خرید شد.

توریل2

 

توریل1

 

توریل3

توریل4

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید