پذیره نویسی اولین صکوک اجاره مبتنی بر سهام برای تامین مالی شستا به مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد تومان و با سود ۲۰ درصدی از امروز در فرابورس شروع شد.
 

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شستا (شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی) که برنامه تامین مالی 5 هزار میلیارد تومانی از بازار سرمایه را با انتشار صکوک در پیش دارد، امروز و فردا اقدام به پذیره نویسی اولین صکوک اجاره مبتنی بر سهام در بازار سرمایه به مبلغ 1000 میلیارد تومان و در فرابورس می کند.

این اوراق یک ساله و با نرخ اجاره بهای 20 درصدی است که هر 6 ماه یک بار این اجاره بها توسط سپرده گذاری مرکزی واریز می شود.

ضامن این اوراق، بانک رفاه کارگران و مسئول بازارگردانی و متعهد پذیره نویسی هم تامین سرمایه امین بوده و تضامین بانی می تواند در ابتدای سال ٩٧ با تضمین دولت طبق بند (ل) قانون بودجه تعویض شود.