امروز سهام تعدادی از بنگاه‌های دولتی توسط سازمان خصوصی سازی عرضه شد. مجموع ارزش پایه این بنگاه‌ها ۹۰ هزار میلیارد ریال است. سازمان خصوصی‌سازی از این واگذاری‌ها به عنوان بزرگترین مزایده سال ۱۳۹۶ یاد کرده است.

به گزارش ایسنا، تعدادی از بنگاه‌های دولتی امروز توسط سازمان خصوصی‌سازی به مزایده گذاشته شدند. این شرکت‌ها در حوزه‌های مختلف اقتصادی از جمله کشاورزی و نیروگاهی است و ارزش پایه مجموع آن ها به ۹۰ هزار میلیارد ریال می‌رسد.

کشت و صنعت دامپروری مغان، ملی و کشت و صنعت دامپروری پارس، تولید نیروی برق اصفهان، مدیریت تولید نیروی برق اصفهان، نیروگاه بعثت، مدیر نیروی برق بعثت، مدیر نیروی برق خراسان، تولید نیروی برق سهند، عمران و مسکن‌سازی ثامن، شهر صنعتی کرمانشاه، مهندسی و آب و خاک پارس، بازرسی کنترل کیفیت و استاندارد ایران تعدادی از بنگاه‌هایی هستند که در ۲۰ اسفندماه به مزایده گذاشته خواهند شد.

تعدادی از این بنگاه‌ها به صورت کامل و تعدادی نیز بخشی از سهام‌شان واگذار می‌شود. قیمت پایه برای واگذاری این بنگاه‌ها در سایت سازمان خصوصی سازی آمده است. سازمان خصوصی سازی از این واگذاری‌ها به عنوان بزرگترین مزایده سال ۱۳۹۶ یاد کرده است. ارزش قیمت پایه مجموع این بنگاه‌ها ۹۰ هزار میلیارد ریال است. اینکه این شرکت‌ها را چه کسانی خریداری کرده اند، فعلا اعلام نشده است. خریدار تا حدود ۹ روز کاری فرصت دارد حصه نقدی را پرداخت کند و معامله قطعی شود.