در هفته منتهی به 16 اسفند ماه، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات روز چهار­شنبه مورخ 16 / 12 /1396 به عدد 96860 واحد رسید که در مقایسه با پایان هفته گذشته 1101 واحد کاهش داشته است. در این هفته حجم معاملات 6289 میلیون سهم و ارزش آن 12388 میلیارد ریال بوده است که حجم و ارزش معاملات نسبت به هفته گذشته به ترتیب  28 درصد و 41 درصد افزایش داشته است. ارزش بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات این هفته به عدد 3858915 میلیارد ریال رسید که در مقایسه با پایان هفته گذشته 1 / 1 درصد کاهش داشته است.....