بیشتر مقدار شاخص غذایی به جز قند در محدوده 3980 واحد بوده است که بعد از ثبت این مقدار تا کنون کاهش محسوسی را از خود به جای گذاشته است. و ظرف مدت 180 روز 16.5 درصد از ارزش خود را از دست داده و به  سطح 3320 واحد رسیده است. اما این محدوده یک محدوده حمایت بسیار مستحکم برای شاخص است و به نظر نمیرسد به راحتی از دست برود و شکسته شود. همانطور که در تصاویر زیر مشاهده می کنید همپوشانی PRZ چند الگوی هارمونیک از جمله دو الگوی AB=CD و کرب  در محدوده ای که قبلا هم قیمت در آن حمایت شده و واکنش نشان داده است محدوده حمایتی قدرتمندی را ایجاد کرده اند. بهتر است تحرکات شرکتهای زیر مجموعه این شاخص را زیر نظر داشته باشیم.

شاخص غذایی

غذایی

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مطالب مرتبط