همانطور که در نمودار تعدیل شده نماد مشاهده می کنید  در سمت چپ نمودار در  محدوده 100 تومان قیمت به شدت از خود مقاومت نشان داده است که اکنون در برگشت قیمت می توان نقش یک حمایت معتبر را برای قیمت بازی کند. از طرفی در  این محدوده قیمتی  یک حمایت داینامیک همراه با  61.8 درصد فیبوناچی ریتریسمنت قرار گرفته است که  حساسیت این محدوده را دو چندان کرده است . می توان د راین محدوده به دنبال تریگر خرید  در این نماد بود.

خبهمن

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید