فولاد مبارکه با از دست دادن کف 283 تومان یک الگوی سقف دوقلو را با هدف 254 تومان کامل کرده است. همچنین یک حمایت نه چندان قوی در محدوده 270 تومان نیز دیده میشود. چنانچه قیمت حمایت اول را از دست بدهد. احتمال رسیدن به محدوده 254 تومان قوت خواهد گرفت.

فولاد

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید