در تحلیلهای قبل این نماد  به کانالی که توسط قیمت ایجاد شده اشاره شد. همانطور که مشاهده می کنید قیمت کماکان به کانال خود وفادار است و با رسیدن به محدوده 160 تومان  اخرین ماژور سقف  و مقاومت خود را شکسته است. اکنون احتمال رسیدن قیمت به 200 و سپس 250 تومان که سقف کانال قرار دارد بیشتر شده است.

وپترو

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید