قیمت هر سهم وبشهر   از 117 تومان به محدوده 160 تومان ظرف مدت 19 روز  رسید. در 16 روز بعد قیمت 61.8 درصد از حرکت صعودی خود را اصلاح کرده و به 133 تومان رسیده است  هرچند به لحالظ قیمتی در محدوده حساسی قرار داریم اما  هنوز موج نزولی 3 روز از موج صعودی عقب تر است . چنانچه در این سه روز قیمت به محدوده  125 تومان  برسد . یک فرصت خرید جذاب با حد ضرر 115 تومان فراهم خواهد شد. شایان ذکر است آرایش 5موجی صعود در مقابل 3 موجی نزول احتمال شروع رالی صعودی از این محدوده را دو چندان کرده است.

وبشهر

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید