گروه صنایع معدنی >فولاد - بازدهی خط تولید اسکین پاس شماره 2 نورد سرد شرکت فولادمبارکه اصفهان، 60 درصد افزایش یافت.

 

 
به گزارش ماین نیوز، کارشناس تعمیرات برق و اتوماسیون و ابزار دقیق خطوط اسکین پاس و تمپرمیل این شرکت گفت: با حذف توقف های ناگهانی این خط تولید که منجر به پارگی ورق می شد، سرعت این خط تولید 60 درصد افزایش یافت.
عبدالله نصوحی افزود: دراین طرح با توجه به استاندارد نبودن شبکه پروفی باس و نبود امکان ردیابی شبکه به سبب تعدد نقاط ارتباطی، ابتدا این شبکه استاندارد سازی و تعدادی از نقاط ارتباطی به کارت جدید منتقل و با فراهم کردن امکان ردیابی شبکه، مشکل برطرف شد.

وی گفت: لوله کشی و تغییر مسیر کابل پروفی باس که همان سیم دورشته است از روی سینی به داخل لوله، تعویض کانکتورهای پروفی باس در نقاط بحرانی و همچنین تغییر مکان شبکه و کاهش متراژ کل کابل شبکه پروفی باس موجود از مهمترین مراحل اجرای این طرح است.

کلاف های ورودی از واحد باکس آنلینگ که دارای ذرات و براده های آهن و روغن هستند وارد خطوط اسکین پاس و تمپر می شوند، چنانچه ورق ورودی شستشو نشود، این ذرات به غلتک می چسبد و روی ورق فرورفتگی ایجاد می کند.