قیمت هر سهم  توکاریل  بعد از واکنش به محدده 140 تومان  تا 245 تومان رشد کرد و تا کنون قیمت نتوانست از این محدوده فراتر رود. همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید قیمت 410 روز است که در یک کانال  که سقف آن 240 تومان و کف آن 180 تومان است در حال نوسان است. همچنین اکنون قیمت نه تنها در نزدیکی کف کانال قرار گرفته   بلکه  باند پایینی چنگال اندروز  50 درصد که قیمت قبلا به خط میانی آن نیز واکنش نشان داده است در این محدوده است. از طرفی  PRZ الگوی هارمونیک خفاش نیز بر قدرت این سطح حمایتی افزوده است. می توان در محدده 190 تا 180  تومان و با حد ضرر 170 تومان و هدف 230 تومان  به دنبال فرصت خرید در این نماد بود.

همچنین بررسی و مطالعه نمودار تعدیل نشده نیز نشان میدهد محدوده یاد شده از اهمیت بالایی برخوردار است چرا که کف کانال نزولی معتبری قرار خواهد گرفت.

توریل1

 

توریل4

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید