image

شرکت باما در 6ماهه 1396 توانست 625 ریال سود به ازای هر سهم محقق کند و حدود 47درصد از بودجه خود را محقق کند و این در حالی است که شرکت در سالهای گذشته بیشترین سود را در 6ماهه دوم خود محقق کرده است. شرکت ذوب روی اصفهان جزو واحدهای تجاری فرعی شرکت باما است. مهمترین فعالیت شرکت تولید شمش میباشد و بیشترین مقدار کنسانتره روی خود را از باما دریافت می کند. ذوب و روی اصفهان در 6ماهه 1396 توانست 504 ریال سود به ازای هر سهم محقق کند و این در حالی است که شر کت در 6ماهه سال گذشته 150 ریال سود محقق کرده بود. شایان ذکر است که شرکت ذوب روی اصفهان در حدود 6درصد شمش خود را نسبت به باما گرانتر فروخته است و همچنین مبلغ فروش ذوب و روی اصفهان در 6ماهه 1396 ، 62% بیشتر از 6ماهه 1395 میباشد. این در حالی است که باما تنها 19 درصد بیشتر از سال گذشته در 6ماهه فروخته است.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید