62500_311

پس از برداشته شدن بعضی از تحریم ها و بالتبع آن، از سرگرفته شدن مراودات تجاری خارجی، حجم تخلیه و بارگیری در بنادر کشور از جمله بندر شهید رجایی (به عنوان مهمترین بندر که حسینا سهم 52 درصدی از خدمات بندری در آن را دارد) در طی سال 95 به شدت افزایش یافته و روند صعودی به خود گرفت. حجم فعالیت تخلیه و بارگیری در 4 بندری که حسینا در آن فعالیت دارد در سه ماهه آخر سال 95 ، حدود 43% نسبت به دوره مشابه رشد داشته و درآمد حسینا نیز در همین دوره 46% رشد داشته است. این روند در سال جاری نیزهمچنان ادامه دارد به گونه ای که حجم فعالیت کانتینری در سه ماهه اول و دوم سال 96، معادل 40% و 26% نسبت به دوره مشابه رشد داشته و درآمد حسینا نیز به ترتیب 54% و 46% (با پیش بینی درآمد شهریورماه حسینا بر اساس فعالیت کانتینری بنادر در این ماه، معادل 362341 میلیون ریال) رشد دارد. در جدول و نمودار زیر اطلاعات فعالی و بنادر و مقایسه آن با درآمد حسینا به طور کامل آمده است. این شرایط نشان از وضعیت مطلوب درآمدهای این شرکت در سال جاری دارد و باید منتظر تعدیل خوب آن بود.

clip_image002

image

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید