قند نیشابور  بعد از صعود  تا محدوده 288 تومان گرفتار امواج اصلاحی شده است  و اکنون 75 روز است که قیمت  در حال استراحت است .  هرچند به نظر میرسد قیمت به انتهای این اصلاحات نزدیک شده استا اما مادامیکه قیمت با حجم بالا از کانال نزولی خود خارج نشود نمی توان گفت  موج صعودی پایداری  را شکل داده است. همچنین نگاه از بالاتر به نمودار اهداف بالاتر قیمت را به وضوح نشان میدهند. در نمودار P&F هم هنوز نمودار در سمت عرضه قرار دارد.

قنیشا

قنیشا1

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید