در محدوده 1225 تومان قیمت در یک محدوده که قبلا سقف و مقاومت قیمت بوده  به کف کانال نزولی خود برخورد خواهد کرد.  با توجه به آرایش حرکتی قیمت می توان در این محدوده به دنبال فرصت خرید بود چرا که احتمال اتمام موج اصلاحی بسیار بالاست.

image

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید