شبندر که نماد جامانده گروه است آرایش مشابهی دارد. قیمت در کانال صعودی قرار دارد اما هنوز درگیر مقاومتهای خود است. هرچند بعد از پر کردن گپ بازگشایی شروع به صعود کرده است اما  همانطور که در تصویر دوم مشاهده می کنید قیمت هنوز زیر ابر قرار دارد و چیکو اسپن در گیر تن کن سن است.
مادامیکه قیمت نتواند سطح 490 تومان را بشکند نمی توان به صعود آن خوشبین بود. شکست این سطح می تواند تریگر مناسبی برای ورود به نماد باشد.

image

image

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید